Kinh nghiệm định tính của thông tin kế toán

Có một số phẩm chất của kế toán làm cho nó hữu ích cho cả những người sử dụng kế toán bên ngoài và bên trong . Nếu không có những phẩm chất này, thông tin kế toán sẽ không rõ ràng và không thể nhìn thấy một cái nhìn có trật tự về doanh nghiệp. 4 đặc điểm định tính của thông tin kế toán là;

So sánh

So sánh là một phần rất quan trọng của thông tin tài chính vì nó giúp người sử dụng thông tin kế toán phân biệt, phân tích, cải tiến và đưa ra các quyết định quan trọng.

Khả năng so sánh nội bộ công ty (trong cùng một công ty),  so sánh giữa các công ty (với các công ty khác) và  so sánh khu vực thị trường (so sánh trong cùng một khu vực thị trường) làm cho thông tin kế toán dễ dàng sử dụng.

Dễ hiểu

Việc trình bày thông tin kế toán phải đơn giản và dễ hiểu đối với người sử dụng thông tin. Điều quan trọng là tất cả các dữ liệu phải rõ ràng và ngắn gọn, có thể dễ dàng hiểu được bởi tất cả mọi người, kể cả các bên không phải là người có nền tảng kế toán.

Tất cả các thuyết minh liên quan phải được cung cấp cùng với báo cáo tài chính. Phương pháp xác định giá trị hàng tồn kho, phương pháp khấu hao, thông tin về dự trữ và thặng dư, nợ tiềm tàng và bất kỳ khoản mục bất thường nào khác.

Vài nét về :  dịch vụ thành lập doanh nghiệp bình dương

Ví dụ về Tính dễ hiểu  – Chủ ngân hàng, nhà đầu tư, nhân viên, v.v. phải có thể hiểu thông tin tài chính của doanh nghiệp.

độ tin cậy

Một trong những đặc điểm quan trọng nhất trong số các đặc điểm định tính của thông tin kế toán là độ tin cậy của dữ liệu, tức là tất cả thông tin được cung cấp phải có thể truy nguyên và xác minh bằng các tài liệu nguồn thích hợp .

Trong trường hợp có cuộc kiểm toán nội bộ hoặc bên ngoài, thông tin bên trong báo cáo tài chính phải được xác nhận trở lại nguồn ban đầu. Việc kiểm toán thất bại có thể dẫn đến việc không tin tưởng vào dữ liệu tài chính của công ty.

Ví dụ về độ tin cậy – Kiểm toán viên phải có khả năng xác minh một giao dịch trở lại nguồn gốc của nó với sự trợ giúp của hóa đơn, bản ghi nhớ, đơn đặt hàng, đơn bán hàng, v.v.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *